skip to Main Content

Sürdürülebilir Gelecek, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanlarında toplumda pozitif bilinç oluşturmayı hedefleyen; gençleri bu doğrultuda sorumluluk almaya yönlendiren, yarışmalar, etkinlikler ve eğitim projelerinden oluşan bir sosyal sorumluluk platformunun ismidir.

2020 Sürdürülebilir Gelecek Proje Fikri Yarışması
2021 İklim İçin Bilim Okulda
2022 Yeşil Fikirler Yarışması